Iconografisch programma betekenis

2020-02-29 06:25

De vraag naar het iconografisch programma moet in ieder geval reeds gesteld worden in verband met de plaats van de kapitelen in de architectuur van de kooromgang.Betekenis programma. Wat betekent programma? Hieronder vind je 18 betekenissen van het woord programma. Je kunt ook zelf een definitie van programma toevoegen. 1. 6 3. programma Een programma is een hoofdproject dat bestaat uit een aantal subprojecten. Dit komt voor bij grote en ingewikkelde projecten die vaak een meerjarige looptijd kennen. iconografisch programma betekenis

Betekenis van 'program' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. woordenboeken. nu. Opzoeken program. Betekenis Zelfstandig naamwoord programma met standpunten van een partij of kandidaat bij verkiezingen. a document stating the aims and principles of a political party.

worden argumenten vergaard voor de interpretatie van de betekenis van het kunstwerk. Personificaties verbeelden wat niet kan worden verbeeld Sommige zaken zijn lastig concreet of zichtbaar te maken. Geluk, liefde, bedroefdheid, een personificatie is bedoeld om als menselijk figuur of antropomorfe figuur een abstractie te verbeelden. Geografen en kunsthistorici die landschappen op schilderwerken bestuderen, kennen aan iconografie een andere betekenis toe: zie Jean Gottmann. In de culturele geografie is iconografie de interpretatie van het landschap als drager van betekenissen en symbolen. iconografisch programma betekenis Iconografie is een tak van de kunstgeschiedenis en houdt het bestuderen en beschrijven in van onderwerpen in de beeldende kunst. De iconografie gaat in op de diepere betekenis van het onderwerp en de details van een kunstwerk. Dit kan gaan om duidelijk aanwezige voorstellingen zoals: die man aan het kruis is Christus, maar ook om kleinere

Programma [tijd Een programma is een formele indeling van toekomstige gebeurtenissen, zoals de afzonderlijke temporele delen van een theatervoorstelling, concert of symposium. Vaak wordt het programma voorafgaand aan het evenement in gedrukte versie verstrekt aan bezoekers, zodat zij kennis kunnen nemen van de intenties van de org iconografisch programma betekenis

Rating: 4.36 / Views: 464